top of page

                                              ייצוג (הגנה) של חייבים/הסדרת חובות

 

לתשומת הלב:

כל המידע שלהלן נושא אופי של היכרות והמלצות. בעת מציאת פתרונות בנושאים הריאליים, הנוגעים בנושא ספציפי, אנו ממליצים בנחישות לפנות למומחה, אשר בקיע בצורה יסודית בייחודיות של חוקי ישראל, על מנת לקבל יעוץ משפטי מעורך דין בישראל.


משבר כלכלי, אותו ממשלת ישראל לא בולמת ולא יכולה לבלום, דחף ישראלים רבים אל מעבר לקו העוני. הרבה משפחות נכנסו לחובות, איבודו את דירתם, החלו בתהליך להכרזת פשיטת רגל, וכל זה – אך ורק בשל אי-מודעות לדרכים אפשרויות ליציאה מהמצב שנוצר או בשל פניה לעורך דין שלא במועד.

בשל הנסיבות השונות משפחה, אשר לקחה את משכנתא, כעבור כמה שנים של החזר תשלומים במועד, אינה מסוגלת להחזיר במשך חודשים – שלושה את החוב החודשי. כעבור חודשיים של אי-תשלום החוב, בנק מעביר את התיק לעורך דין, לאחר מכן סכום החוב מוכפל, החשבון מעוקל, הדירה עומדת למכירה במחיר נמוך ממחיר השוק בכ- 30-40%, מוגשת תביעה נגד הערבים וכד'. והכל עפ"י החוק.

אבל החוקים, אשר השתנו בזמן אחרון לטובת החייבים, מאפשרים למצוא פתרון במצב שנוצר.

בתחום החוק הבנקאי משרדנו מקנה שירותים משפטיים הבאים:

  • ייצוג הגנתי של החייבים והערבים בתביעות הבנקים ואחרים

  • הסדרת חוסות, ניהול מו"מ עם הנושים

  • ניהול מו"מ עם בנקים ועם ועדה בינתחומית על סדר החזר המשכנתא

  • הגשת ערער בעניין סכום החוב וחלקות החוב על תשלומים בהתאם ליכולת אצל הוצאה לפועל

  • סיוע בעניין הסרת עיכוב יציאה מהארץ

  • איחוד התיקים

  • הגנת על אינטרסים של לקוחות, המעורבים בהליך פשיטת רגל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page