top of page

                                                     נישואים אזרחיים/משרד הפנים/ויזות

 

 

לתשומת הלב:

כל המידע שלהלן נושא אופי של היכרות והמלצות. בעת מציאת פתרונות בנושאים הריאליים, הנוגעים בנושא ספציפי, אנו ממליצים בנחישות לפנות למומחה, אשר בקיע בצורה יסודית בייחודיות של חוקי ישראל, על מנת לקבל יעוץ משפטי מעורך דין בישראל

 

ניסיון רב של פעילותנו במחלקות של משרד הפנים, בערים חולון, רמת גן, פתח תקווה, תל אביב, אשדוד ואשקלון, מאפשר להקנות ללקוחות מגוון רחב של שירותים משפטיים, כדלקמן:

 

  • נושאי עליה, הגירה, אזרחות ונושאים הקשורים בחוקי מתן ויזות במדינת ישראל

  • הגשת ערער על דחיית בקשה להגירה לישראל, לרבות הגשת ערעור לבג"צ

  • שינוי מעמדו בישראל של בן זוגו, אזרח המדינה (לרבות במקרה של העדר נישואים רשמיים) 

  • שינוי מעמדם בישראל של הורים בודדים של אזרחי ישראל

  • ייצוג הגנתי בפני הגירוש

  • ליווי משפטי מלא במחלקת אשרות של משרד הפנים

  • הגשת קובלנות ונקיטת צעדים משפטיים נגד פקידים, מפרי החוק וזכויות בן אדם

  • הגשת ערעור על החלטות משרד הפנים בביהמ"ש לעניינים מנהליים ובבג"צ

 

בארצנו, אפילו אחרי רישום נישואין משפחות רבות נתקעות בבעיות איחוד משפחות וקבלת אשרת כניסה לישראל עבור בעל/אישה לאזרחי מדינה אחרת.

אל עף הוראות ברורות של החוק, הקשור לכללי קבלת הוויזה – פקידים מסוימים גורמים לביורוקרטיה בלתי מתקבלת על הדעת. ברם, ישנם גם שינויים לכיוון טוב – כך, בשנה אחרונה בוטלה ערבות כספית , אשר היה דרוש קודם לכן לקבלת אשרת כניסה, קיימת החלטה "חיים משותפים", אשר לפיה, מספיק להוכיח חיים משותפים עם תייר ואפשר לא לצאת מישראל לצורך כרית ברית נישואין.

במיוחד מאוד מומלצת פנייה לעורך דין לקבלת עזרה לשינוי מעמד במקרים של הבדל גדול בגילם של בני הזוג, כאשר אזרח/אזרחית של מדינה אחרת שהו בישראל באופן לא חוקי או כאשר בני הזוג לא היו חיים יחד לפני נישואין.

לזוגות, בהם בעל או אישה שוהים בארץ לא חוקי יותר משנתיים, רצוי למסד הליך איחוד המשפחה וזאת ללא יציאה מהארץ, באמצעות עריכת נישואין מבלי לצאת מהארץ או בדרך הגשת בקשה לקבלת מעמד "חיים משותפים".

כתוצאה מפסקי הדין התקדימים של בג"צ ובתי משפט מחוזיים לחוק מינהלי, אושרה החלטה, אשר עושה שוויון בין "ידועים בציבור" – של אנשים שחיים יחד ללא רישום ברית נישואין עם זוגות רגילים. כיום משרד הפנים בישראל חייב לתת אפשרות לזוגות שלא כרתו ברית נישואין, להוכיח את בנות היחסים מבלי לדרוש יציאה לחו"ל.

 

 

bottom of page